SeoFoss - Gyllehåndtering

– Gør hverdagen nemmere og sikrer økonomisk vækst

SeoFoss er et gylleadditiv, som består af en nøje udvalgt blanding af specialmineraler, som giver en særdeles god ionbytteeffekt. Råvarerne i SeoFoss har markedets fineste partikelstørrelser, hvilket giver en rigtig god effekt, da det medfører en større partikeloverflade og dermed en højere ionbytning. SeoFoss fungerer ved, at negative ioner ombyttes til positive. Herved bindes ammoniakken i gyllen. Produktet virker således som en buffer i gyllen og minimerer dermed udvaskningen af gødningen.
Det høje ionbytteeffekt begrænser også lugt fra gyllen og begrænser dermed de ammoniakholdige dampe. SeoFoss har også en rigtig god effekt på gyllen, da man får en mere homogen masse.


Produktet er allerede afprøvet og testet i flere svine- og kvægbesætninger med rigtig gode resultater på både homogenitet, lugt og ammoniakbinding. Vi er desuden kommet med i Seges’ landsforsøg, hvor de undersøger produktets kvælstofbindingsevne, og hvorvidt det medfører flere afgrøder pr. hektar.
SeoFoss har en større partikeloverflade end andre produkter
og dermed en bedre homogeniseringseffekt.

 

Seofoss Produkt Spand

 • Nem og sikker gyllehåndtering
 • Mere homogen masse
 • Binder ammoniak
 • Reducerer lugt
 • Giver arbejdslettelser
 • Må anvendes af økologer
 • Flydelag på gylletankene

Bestil Paa Dlgs Kundeportal

 

Læs SeoFoss Brochuren

 

 

Udtalelser om SeoFoss

Hvorfor anvende SeoFoss®

Der er mange gode grunde til at anvende SeoFoss. Du får op til 1,4 kg
mere total N i gyllen, når du anvender SeoFoss hele året i stalden.  SeoFoss gør også gyllen mere homogen, hvilket giver et bedre flow i kanalerne. Lugten reduceres mærkbart, da ammoniakken bindes i gyllen. Endvidere bliver gyllen også lettere at håndtere, hvilket giver arbejdsbesparelser.

 • SeoFoss binder kvælstof i gyllen og giver dermed en bedre gødningsværdi
 • SeoFoss gør gyllen homogen, hvilket dermed også tilfører afgrøderne en ensartet gødning
 • SeoFoss reducerer lugtgener ved at binde kvælstof i gyllen. Dette giver et bedre miljø både i stalden og i nærmiljøet til gavn for dyr og mennesker
 • SeoFoss giver dig arbejdsbesparelser

 

Start nu og tjen penge på din gylle

Start med at dosere SeoFoss i din stald, så vil du allerede her kunne binde ammoniakken til gyllen. På denne måde sikrer du et perfekt gennemløb i kanalerne, lettere håndtering af gylletanken og sidst, men ikke mindst, mere kvælstof til dine afgrøder.

 

Forsøgsresultater

Nedenstående illustrationer viser resultaterne for gylleanalyser fra henholdsvis smågrisegylle og sogylle.

De blå søjler viser analyser af gyllen inden tilsætning, og de grønne søjler viser analyseresultater 21 dage efter tilsætning af SeoFoss.

rågylle seofoss sammenligningrågylle seofoss sammenligning søer

Konklusionen ud fra ovenstående viser et ekstra indhold på op til 1,4 kg ekstra total N og 700 g ekstra ammoniumnitrat.

 

Anvendelse 

Anvendelse i stalden

SeoFoss doseres med 20 g pr. m³ gylle.
Beregning af anvendt mængde:
Lagervolumen (inkl. gyllekanaler og rørføring) [m³] x 20 g SeoFoss.
Tilførsel af SeoFoss:
Fulde kanaler/tanke:
Opløs den beregnede mængde SeoFoss i rigeligt vand og fordel det ud over spaltegulvet og/eller tilsæt SeoFoss i tanken. Bland grundigt – tankene skal omrøres fire forskellige steder.
Tomme kanaler/tanke:
Opløs den beregnede mængde SeoFoss i rigeligt vand og fordel det ud over spaltegulvet og/eller tilsæt SeoFoss i tanken. Fordelingen sker automatisk sammen med tilgangen af gylle.
Anbefalinger:
Vandmængde til udvanding: For hver 1-4 kg SeoFoss anvendes 10 liter vand. Før gyllen spredes på marken, skal den omrøres grundigt én gang.
Efter udslusning af gyllen skal der doseres igen.

Anvendelse i biogasanlæg

Ved daglig tilsætning anvendes 20 g Seofoss pr. m3 biomasse i fortanken.

 

Gratis rådgivning og opstart

Ønsker du yderligere rådgivning om produktet, hjælp til opstart eller har du andre spørgsmål vedrørende SeoFoss, er du meget velkommen til at kontakte vores specialkonsulent Jesper Jacobsen. Jesper står altid klar med et godt råd via telefon eller mail, ligesom han gerne kommer ud på din besætning og hjælper dig med opstart og korrekt brug af produktet.

Jesper kommer også gerne ud til ERFA-møder og tager en snak om, hvilke muligheder produktet giver. Jesper har selv en fortid i primærlandbruget og har arbejdet med salg og rådgivning af gylleadditiver igennem flere år.

 

 

Jesper Jacobsen seofoss rådgiverJesper Jacobsen

Mail: jja@vitfoss.dk

Mobil: 42182748

Bestil SeoFoss på DLG's kundeportal

 

 

 

 

Vitfoss